Šárka Šárka architekti | Rodinný dům v Hustopečích

Rodinný dům v Hustopečích

Řešený pozemek se nachází v rozvojové ploše bydlení na okraji Hustopečí. Zadáním bylo zpracovat studii RD se zastavěnou plochou do 150 m2 se standardním stavebním programem splňující potřeby rodiny se 2 dětmi a umožňující bezbariérové užívání ve stáří. Koncepce domu vychází zejména z velikosti a tvaru pozemku, z regulačních podmínek zástavby a orientace ke světovým stranám. V rámci minimálních odstupů od sousedních domů byl kladen důraz na vytvoření maximálního soukromí a různých možností využívání zahrady. Při hledání výsledné formy byl určující požadavek investorů na jednoduchý tvar, moderní vzhled a minimalizace obestavěného prostoru.