Šárka Šárka architekti | Rodinný dům v Bystrci

Rodinný dům v Bystrci

Pozemek se nachází v historické části brněnské čtvrti Bystrc. Na pozemku stál původní jednopodlažní rodinný dům ve tvaru U s obytnou částí se sedlovou střechou přilehající k ulici a hospodářskými křídly ve dvoře. Zbylou část pozemku tvoří malý dvorek.

Ulice K dálnici je součástí zachovalého historického jádra původní vesnice Bystrc. Náměstí 28. dubna s přilehlými ulicemi si zachovaly vesnický charakter a jedinečnou malebnost. Spleť úzkých uliček a malých domků nad hostincem U Šťávů je také označována jako Chaloupky. Během rozvojové výstavby v době komunismu se počítalo se zbouráním celého území. Po revoluci bylo asanační pásmo zrušeno. Od začátku devadesátých se tak původní domy opravují a znovu staví. Lokalita si však stále uchovává svojí atmosféru. Stísněné poměry vyžadují vzájemnou toleranci a respekt a přispívají k vytváření fungující komunity.

Při hledání konceptu a výsledné formy byly určující omezení vyplývající z konfigurace pozemku, vztahu domu ke svému okolí a požadavky stavebníka na minimalizaci obestavěného prostoru, energetickou úspornost a dostatečné soukromí. V rámci návrhu bylo nutné počítat s požadavkem normy umístit parkovací místa na vlastní pozemek. Dalším omezením byl tvar střechy sousedního domu a jeho okna v úrovni 2.NP orientovaná na stávající dvorek. Sousední dům se navíc „zakusuje“ do pozemku stavebníka jednopodlažní přístavbou s pultovou střechou krytou asfaltovými šindeli, která ovlivňuje požárně bezpečnostní řešení navrženého domu. Podélná dvoupodlažní hmota sousedního domu na JZ straně ovlivňuje tvar navrženého domu umožňující dostatečné prosvětlení a proslunění.

Výsledkem je dvoupodlažní dům o rozměrech 10,7 x 8,3 m s plochou střechou a nepravidelným půdorysem. V přední části pozemku je zpevněná plocha, sloužící jako přístup do domu a parkovací stání. Za domem byl ponechán dvorek s terasou.

Hlavní koncept spočíval v navázání na tvarovou rozmanitost okolí s ohledem na současné požadavky na bydlení. Dům tvoří přechod mezi sousedním řadovým domem a sousedním domem s orientací štítu do ulice. Ten ovlivňuje tvar navrženého domu i přesahem své mansardové střechy a okny orientovanými na řešený pozemek.

V domě vzniklo několika úrovní polosoukromých prostor s možností vizuálního kontaktu s ulicí až po prostory zcela privátní. Důležitým úkolem bylo co nejvíce eliminovat absenci zahrady, která je nezbytnou součástí každého rodinného domu. Tři různě řešené venkovní prostory zvětšují pocitově velikost malé parcely a rozšiřují pobytovou plochu domu.

Použité architektonické prvky nejsou samoúčelné. Zaoblený roh umožňuje snazší parkování. Ulice k Dálnici je i s chodníkem široká pouhých 3,6 m. Dřevěný obklad chrání exponovaná místa fasády u vstupu a podíl parkovacího místa. Svislá orientace obkladu navazuje na svislá obdélníková okna, která v místech kontaktu s venkovními plochami nemají parapet a tím opticky zvětšují vnitřní prostor. Výraznými prvky interiéru jsou pohledově přiznané dřevěné konstrukce stropu a neomítané zdi doplněné o keramickou dlažbu a obklady, které vychází vstříc požadavku investora na styl interiéru a nízké náklady. Ze stejného důvodu bude interiér vybaven kombinací starého a nového nábytku