Šárka Šárka architekti | Revitalizace kláštera v Chebu

Revitalizace kláštera v Chebu

Spoulupráce: Ing. arch. Marek Brandštetr, Ing. arch. Ivo Chmelař a Ing. arch. Lena Trpělková

Naším cílem bylo historicky uzavřený klášter zapojit do organismu města a jasně definovanými zásahy umožnit jeho budoucí využití pro různé funkce. V srdci kláštera s rajskou zahradou a ambitem je soustředěna základní umělecká škola. Okolo ní jsou jako obal navrženy doplňující funkce, které slouží škole i veřejnosti a propojují tak klášter s městem. Navržené zásahy odstraňují bariéry a vytváří nová propojení s okolními ulicemi i uvnitř kláštera.

Cílem navržených úprav Janského náměstí bylo vytvořit místo setkání a obohatit veřejný prostor města o objekty připomínající jeho historii. Umělecký objekt a sochy navazují na architektonické pojetí pěší zóny s prvky z cortenového plechu.

Rozhovor pro Chebskou televizi

Česká komora architektů

Archiweb