Šárka Šárka architekti | Přehrada Nové Heřmínovy

Přehrada Nové Heřmínovy

Vyzvaná soutěž na studii prostoru hráze vodního díla Nové Heřmínovy a jejího okolí pro Povodí Odry. Návrh byl jednou z variant v rámci projektu Opatření na horní Opavě. Součástí byl design hráze a návrhy provozního střediska, technického zázemí, 2 rodinných domů, vyhlídky, památníku a mostu.

Vizualizace Moare